Nieuws

Door Jan De Haes op 18 april 2019

Herdenking 75 jaar bevrijding provincie Antwerpen met o.a. verhaalpunten in het landschap, themabrochure, fiets- en wandelroutes en evenementen Militaire confrontaties, schaarste, angst en censuur. Maar ook inspirerende verhalen van moed en zelfopoffering. Het einde van de Tweede Wereldoorlog was …

Door Jan De Haes op 29 maart 2019

In Zwijndrecht stroomt de Zwaluwbeek geregeld over, tot groot ongenoegen van de omwonenden die daardoor heel wat wateroverlast te verduren kregen. Op 29 maart huldigde gedeputeerde voor waterbeleid Jan De Haes een gloednieuw innovatief pompstation in. Dit ingenieus pompstation aan de monding van de …

Door Jan De Haes op 7 februari 2019

Na 8 jaar gefaseerde onderhoudswerken, kreeg de Zwarte Populier in de Dijlevallei van Muizen gisteren zijn laatste snoeibeurt. Om ervoor te zorgen dat dit zeldzame exemplaar de nodige herstelmaatregelen zou overleven, spreidde Regionaal Landschap Rivierenland de onderhoudswerken over acht jaar …