Doorstart project bioboerderij in de Averegten

Door Jan De Haes op 7 februari 2019

In het kader van de doorstart van het project rond de bioboerderij, gaat De Averegten een samenwerking aan met het Atheneum van Heist, dat in de tweede helft van dit jaar dieren op het domein zal plaatsen en verzorgen. De afdeling Agrobeheer zal een deel van het beheer rond de boerderij voor zijn rekening nemen. Op termijn zullen extra partners betrokken worden.

Het is duidelijk dat de momenteel leegstaande bioboerderij in De Averegten en de omliggende velden heel wat mogelijkheden bieden, zeker voor educatieve doeleinden”, stelt gedeputeerde Jan De Haes, bevoegd voor Groen- en Recreatiedomeinen. “Dankzij een waardevolle samenwerking met Rurant werden afgelopen jaar mogelijke partners samengebracht. Een eerste partner in het project is gevonden in het Atheneum van Heist-op-den-Berg. De richting Landbouw zal in het tweede deel van dit jaar de eerste dieren op het domein plaatsen en verzorgen." Op termijn komen er 20 schapen, 4 koeien, 5 varkens, 100 kippen, 15 kalkoenen en 1 ezel die de vos moet weghouden van het pluimvee.

Voor de schapen en koeien is, vanuit samenwerking met Steunpunt Levend Erfgoed (SLE), gekozen voor erfgoedrassen die worden gefokt voor vleesproductie. Het zijn sterke, streekgebonden rassen die in de winter buiten kunnen blijven. Het pluimvee en de varkens verblijven enkel tijdens de lente en zomer buiten op het domein.

De school zal ook mee instaan voor het beheer van de graslanden en maaiwerken en andere onderhoudswerken. Dit zal stapsgewijs geïmplementeerd worden, afhankelijk van de studierichtingen en aantal leerlingen. De werkploeg van De Averegten start alvast met het herstellen van enkele poorten en de omheining rond de weide. Aan de boerderij zelf gebeuren er kleinere herstellingen. Na opstart van de samenwerking met het Atheneum kijkt De Averegten op termijn uit naar andere samenwerkingsverbanden. Dit zal ten vroegste in 2020 zijn.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is