Ruiming waterlopen mooi op schema voor natte periode

Door Jan De Haes op 17 december 2018

De provincie waakt erover dat haar aannemers tegen de jaarwisseling alle belangrijke onbevaarbare waterlopen geruimd hebben. Het is momenteel de piekperiode van de jaarlijkse regenval. In december en januari valt maandelijks gemiddeld 19 dagen neerslag. Het regenwater moet dan via de waterlopen veilig en vlot weggevoerd kunnen worden van woonkernen of landbouwgebieden.

Van september tot februari ruimt de provincie Antwerpen de onbevaarbare waterlopen in haar gemeenten. Overmatige plantengroei, zwerfvuil en andere hindernissen worden uit de beken gehaald. Over een gezamenlijk traject van 2.400 kilometer moet het water vlot en gecontroleerd stroomafwaarts kunnen vloeien om te voorkomen dat het buiten de oevers treedt. Het onderhoud kost jaarlijks bijna 5 miljoen euro.

Gedeputeerde Jan De Haes, sinds recent bevoegd voor Leefmilieu, voegt daaraan toe: “De vlotte doorstroming van de waterlopen is cruciaal. Door veranderende weersomstandigheden komt het echter meer en meer voor dat waterlopen de hoeveelheid water niet meer aankunnen. De provincie investeert dan ook alsmaar meer middelen in de aanleg van overstromingsgebieden en pompinstallaties en in het herstel van valleigebieden.”

Provinciaal waterbeleid

De provincie zag in 2014 haar bevoegdheid inzake het waterbeleid verdubbelen toen de Vlaamse regering de gemeenten toelating gaf de zorg voor hun waterlopen aan de provincie over te hevelen. 95% van de Antwerpse gemeenten hebben daaraan gevolg gegeven. Dit betekende niet alleen een enorme besparing bij de gemeentes maar ook een sterkere professionalisering van het waterlopenbeheer. Waterlopen stoppen niet aan gemeentegrenzen. De provincie denkt en handelt in termen van stroomgebieden en valleien. Het beheer van de waterlopen is dan ook op het lijf van de provincies geschreven.

Buur van een waterloop?

De provincie maakt een planning volgens hoogdringendheid op. Burgers kunnen ook hindernissen in de provinciale waterlopen melden via www.meldpuntwaterlopen.be. Door op tijd problemen te signaleren, kan erger voorkomen worden. Een buur van een waterloop moet ook voldoende afstand tot de waterloop bewaren voor grondbewerkingen (1m) of constructies (5m) en doorgang verlenen om de onderhoudswerken mogelijk te maken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is