Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Jan De Haes op 21 januari 2019

Afgelopen zaterdag plantten Bosgroep Antwerpen Noord en de Jins van de 99e Parsifal uit Wijnegem 725 nieuwe boompjes op een privéterrein aan de Koolsveldlaan. Op het terrein stond een populierenbos dat in 2017 werd gekapt om veiligheidsredenen. Voor deze herbebossing koos Bosgroep Antwerpen Noord …

Door Jan De Haes op 21 januari 2019

In maart 2018 lanceerde de provincie Antwerpen de Klimaatstrijd, een klimaatcampagne die inwoners en gemeenten aanzet om met kleine en grote missies hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Op 22 maart 2019 onthult de provincie Antwerpen de winnende gemeente. Het wordt nog spannend want tot en met …

Door Jan De Haes op 9 januari 2019

In juni 2018 kocht Kempens Landschap 76 ha landbouwgronden aan in het gebied De Merel in Brecht. Met een avontuurlijke wandelapp en een onthaalboomgaard wordt het gebied nog aantrekkelijker gemaakt voor wandelaars en fietsers. Via het LEADER-fonds investeren de provincie Antwerpen, Vlaanderen en …

Door Jan De Haes op 7 januari 2019

In het abdijpark van Hemiksem is er heel wat beweging vlak na de feestdagen. Een quasi volledig dichtgegroeide vijver wordt er vakkundig geruimd en weer open gemaakt door overtollig slib en rietvegetatie af te graven en weg te voeren. In het abdijpark bevinden zich twee waterpartijen, maar dit zal …

Door Jan De Haes op 4 januari 2019

Op maandag 7 januari 2019 starten de inrichtingswerken aan de Edegemse Beek in Kontich, tussen de Boniverlei en de Prins Boudewijnlaan. De waterloop krijgt extra ruimte. Zo wil de provincie de inwoners uit de buurt beter beschermen tegen wateroverlast en overstroming. “Een van de kerntaken van de …

Door Jan De Haes op 17 december 2018

De provincie waakt erover dat haar aannemers tegen de jaarwisseling alle belangrijke onbevaarbare waterlopen geruimd hebben. Het is momenteel de piekperiode van de jaarlijkse regenval. In december en januari valt maandelijks gemiddeld 19 dagen neerslag. Het regenwater moet dan via de waterlopen …