Provincie Antwerpen antwoordt met investeringsplan op de COVID-19-crisis

Door Jan De Haes op 11 december 2020

Op 8, 9 en 10 december debatteerde de Antwerpse provincieraad over de begroting 2021. Ondanks een coronakost van 6,4 miljoen euro in 2020 blijft de provincie Antwerpen op koers met haar meerjarenplan en geeft ze met een investeringsbeleid van 39,8 mio euro een antwoord op de COVID-19-crisis. Daarnaast wordt in 2021 een langetermijn doorstart- en transitieplan complementair aan de andere overheden opgestart met onder meer een herstartplan voor de toerismesector van de provincie Antwerpen. Tot slot zet de provincie het meerjarenplan in als instrument om een standvastig antwoord te bieden op de maatschappelijke uitdagingen, die door de voorbije maanden extra aan de oppervlakte zijn gekomen.
De gezondheidscrisis kostte de provincie zo’n 6,4 miljoen euro Het betreft zowel uitgaven als gederfde inkomsten zoals huur- en concessiekwijtscheldingen. “Op deze manier hebben we zuurstof bijgepompt die nodig was om de eerste schokken van de crisis te kunnen verwerken. Wij hebben ingegrepen waar nodig waarbij we enerzijds kort op de bal speelden, maar anderzijds zijn blijven inzetten op structureel beleid op middellange en lange termijn. Het is dan ook dankzij dit beleid dat we nu dus de armslag hebben om in 2021 een begroting voor te leggen met investeringen”, licht gedeputeerde Luk Lemmens toe. “Daarnaast stellen we vast dat we met de keuzes die we in het meerjarenplan hebben gemaakt, goede instrumenten in handen hebben om een antwoord te geven op de crisis. Dat we ondanks corona onze exploitatie-uitgaven en investeringen onverminderd kunnen doen, heeft in tijdens als deze een enorme meerwaarde.”
De provincie Antwerpen kiest ook resoluut voor een langetermijn doorstartplan dat complementair is aan de andere overheden. We schrijven ons in op de Europese, federale en Vlaamse herstelplannen vanuit onze eigen expertisegebieden. “Zo heeft de versterking van ons vergunningsbeleid gerendeerd in een snelle vergunning voor Pfizer en Janssens Pharmaceutica met betrekking tot productie-eenheden voor een vaccin. Ook in 2021 zullen we de dienst omgevingsvergunningen versterken”, licht gedeputeerde Luk Lemmens toe. De provincie Antwerpen kan zich hierbij op vlak van innovatie, onderwijs, digitalisering en tot slot water en groen onderscheiden en de bovenliggende herstelplannen versterken.  
“Uiteraard laat het ongewone jaar 2020 zich budgettair voelen. Tot nog toe heeft het toepassen van alle crisismaatregelen de provincie Antwerpen al zo’n 6,4 miljoen euro gekost, onder andere door financiële verliezen bij de extern verzelfstandigde agentschappen en minder ontvangsten door het wegvallen van inkomsten en als gevolg van vrijstellingen aan concessiehouders. Maar door de overschotten van 2019 in 2020 niet uit te geven, kunnen we het jaar toch financieel gezond afsluiten”, stelt gedeputeerde voor Financiën Ludwig Caluwé. “Dat maakt dat we – ook al hebben we een moeilijk jaar gehad -  niét om steun moeten aankloppen, noch bij andere overheden, noch bij de burgers. We blijven onze belofte getrouw om de provinciebelasting niet te verhogen

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is