Waar een wil is, kan een weg weg? Sint-Katelijne-Waver en provincie zoeken ruimte voor groen en water

Door Jan De Haes op 17 mei 2023

Provincie Antwerpen en Breekijzer vzw begeleiden Sint-Katelijne-Waver en 4 andere baanbrekende gemeenten via een onthardingstraject op maat.

Op 17 mei ging sessie 3 van het begeleidingstraject ‘Gemeentewegen onder de loep’ door. Tijdens dit traject werken 5 gemeenten in 6 stappen naar een prioriteitenlijst voor het ontharden van hun oververharde gemeentewegen. Daarna zijn ze klaar om aan de slag te gaan.

Woensdagochtend verzamelden vol enthousiasme de schepen, plannende en uitvoerende ambtenaren van de gemeente Sint-Katelijne-Waver. Ze fietsten langs verschillende locaties om ruimte voor vergroening en water langs gemeentewegen te zoeken. De tocht stond stil bij 9 locaties en leverde de nodige input voor een onderbouwd en gedragen actieplan.

“Sint-Katelijne-Waver is een erg verharde gemeente. Tijdens dit traject zien we heel wat opportuniteiten. Zo zien we wegen die in het verleden overdadig verhard werden. Wegen waar we nu bij de vele geplande rioleringswerken mogelijkheden zien om terug te ontharden. Een bezoekje ter plekke is ook echt waardevol. Het wakkert de verbeelding aan en stimuleert ons om de wegen te herdenken. Zo worden de kansen die we zien voor vergroening en infiltratie van hemelwater al maar duidelijker.” vertelt Bart De Boeck, schepen van ruimtelijke ordening en milieu. Met een knipoog voegt hij toe “SKW staat voor ons dan ook voor Samen Kansen voor Water zoeken.”

Voor deze fietstocht gingen Sint-Katelijne-Waver, Essen, Hulshout, Lier en Wommelgem samen met Breekijzer vzw en provincie Antwerpen al twee keer aan de slag. Hier kwamen de data van Provincies in Cijfers en de Re-move methodiek van Breekijzer al aan bod.

Wat mogen de lokale besturen nog verwachten?

Tot en met 30 november nemen de gemeenten nog deel aan 3 andere sessies. Hier wordt de nodige aandacht gegeven aan een multifunctionele aanpak van het klimaatadaptatieproject, de berekening van de kosten en de baten en de financierbaarheid ervan. Er is ook een sessie voorzien waarin gemeenten kennis en ideeën kunnen uitwisselen.

Waarom ontharden?

De verhardingsgraad in de provincie is met 17,3% erg hoog. Gedeputeerde voor milieu, natuur en water, Jan De Haes, onderstreept het belang van ontharden voor lokale besturen: “Door ontharding vermindert het risico op wateroverlast, stijgt het grondwaterpeil en verbetert de waterkwaliteit. Te warme asfaltweg verandert zo in een aangename, verkoelende en groene plek met planten, bloemenperkjes en bijen. Kortom, een gemeente waar het voor burgers gelukkig wonen, werken en verplaatsen is.”

Dit voorjaar begeleidt provincie Antwerpen in het totaal negen lokale besturen tijdens twee begeleidingstrajecten op maat. Naast dit traject nemen er ook vier lokale besturen deel aan het traject ‘jouw project onder de loep’. Gemeenten die liever op eigen houtje aan de slag gaan, kunnen het vijfstappenplan voor adaptatie gebruiken. Zo zien gemeenten niets over het hoofd bij hun adaptatieprojecten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is