Nieuws

Door Jan De Haes op 2 april 2020

De Europese Commissie heeft op 30 maart tien sites bekroond die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis en cultuur van Europa en/of in de opbouw van de Europese Unie. Deze sites krijgen het European Heritage Label. De Koloniën van Weldadigheid, waar Wortel- en Merksplas-Kolonie …

Door Jan De Haes op 12 maart 2020

Om de uitdagingen van de klimaatverstoring en meer bepaald van de verdrogingsproblematiek aan te gaan, wordt de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie versterkt met een droogte- en hemelwatercoördinator. Provincie Antwerpen is de eerste provincie die deze specifieke functie het leven inroept …

Door Jan De Haes op 24 januari 2020

Na een intensief samenwerkingstraject met ICOMOS in 2018-2019, wordt het herwerkte nominatiedossier van de Koloniën van Weldadigheid door de Vlaamse Overheid voorgedragen om ingeschreven te worden op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Vlaams minister Matthias Diependaele (bevoegd voor onroerend erfgoed) …

Blikvangers

  • Duik mee in het provinciale waterbeleid!