De Sint-Bernardusabdij, een parel langs de Schelde, heeft een rijke geschiedenis en culturele betekenis. In 2016 nam Stichting Kempens Landschap de gronden rond de abdij in erfpacht van het Agentschap voor Natuur en Bos. Nu wordt een belangrijke stap genomen in de herbestemming van de abdij en het vergroten van haar toegankelijkheid. De fiets- en wandelbrug over de Benedenvliet verbindt niet enkel de gemeenten Hemiksem en Schelle, maar opent ook de weg naar een toekomst vol mogelijkheden voor de historische site.

In september vorig jaar werd de brug op zijn plaats gelegd en vandaag verzorgde Stichting Kempens Landschap de plechtige inhuldiging van de 42 meter lange stalen reus. Dat gebeurde in het bijzijn van Jan De Haes (gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap), Luc Bouckaert (burgemeester Hemiksem), Rob Mennes (burgemeester Schelle) en de Vlaamse Landmaatschappij.