Provincie Antwerpen kondigt primeur aan

Door Jan De Haes op 27 juni 2019

Als in de provincie een captatieverbod uit de waterlopen geldt, kan dat voortaan gedifferentieerd per beekvallei zijn

De provincie Antwerpen beheert 2.400 km onbevaarbare waterlopen en is verantwoordelijk voor de goede ecologische toestand ervan. In verschillende stroomgebieden zijn flora en fauna zeer gevoelig voor de gevolgen van droogte. In deze gebieden dringt een sneller captatieverbod zich op.

Watercaptatieverbod? Ja, maar wel gedifferentieerd.

Bij een captatieverbod is het verboden water te onttrekken uit de waterlopen.

De provincie Antwerpen heeft als eerste waterbeheerder een selectie gemaakt van stroomgebieden waar omwille van de hoge ecologische waarde prioritair een captatieverbod kan afgekondigd worden. Daardoor vallen vele landbouwgebieden in eerste instantie buiten het verbod.

In 2018 stonden op een zeker ogenblik 90% van de provinciale waterlopen droog.

Het beheersen van de gevolgen van droogte, naast de gevolgen van hevige regenval en overstromingen zijn een topprioriteit voor de provincie. We verfijnen onze meetmethodieken steeds verder en behouden onze trekkersrol.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is