Meer ruimte voor water voor de Goorloop dankzij 2 belangrijke ingrepen

De Goorloop is zeer gevoelig voor hevige neerslag. Stroomopwaarts is er veel verharding. Een zeer groot deel van het hemelwater komt dan ook rechtstreeks in de Goorloop terecht.

Bij zware regenval kon de Goorloop dat volume niet aan. Gevolg: in de lager gelegen zones zoals de Fabriekstraat trad de waterloop geregeld buiten zijn oevers en kwamen straten, bedrijven en akkers onder water te staan.

Regelbaar overstromingsgebied

Langsheen de Fabriekstraat ligt nu een nieuw overstromingsgebied van 1,66 ha. Bij hevige regenval kan dat gebied tot 7.800 kubieke meter water bufferen om het nadien via een regelbare kantelstuw gecontroleerd te laten wegstromen in de Goorloop.

Jan De Haes, gedeputeerde van Waterbeleid, is tevreden dat er ruimte gevonden werd waar het water zonder schade kan gebufferd worden. “Open ruimte is schaars in dichtbevolkte gebieden, en niet altijd gemakkelijk te vinden of in te zetten voor waterbeleid. De klimaatverandering drukt ons met de neus op de feiten. De provincie Antwerpen is de beheerder van de Goorloop en andere onbevaarbare waterlopen, en heeft als taak het water in goede banen te leiden.”

Daarnaast kunnen lokale landbouwers bij droogte een beroep doen op een watercaptatiepunt.