Begin april startte De Averegten een ambitieus project met enkele gemotiveerde vrijwilligers: een vlindermonitoring. Het doel was niet alleen mensen dichter bij de natuur te brengen, maar ook om er zoveel mogelijk nuttige data uit te putten. Waarom juist vlinders tellen? Vlinders zijn belangrijke biotoopindicatoren. Ze geven een duidelijk beeld van hoe het gesteld is met de verschillende biotopen in De Averegten en hoe het beheer daarop best wordt afgestemd. Een nuttig hulpmiddel dus, de volgende jaren zal het netwerk nog worden uitgebreid.

Jan De Haes, gedeputeerde voor Groen- en Recreatiedomeinen: “Onze groen- en recreatiedomeinen zijn de groene longen en ontspanningsoases in de provincie Antwerpen. Ook in De Averegten komen jong en oud verpozen. Maar in de eerste plaats focussen we ons nog steeds op natuur- en groenbeheer. Het is dan ook positief dat er enkele nieuwe vlindersoorten gespot zijn.”

Maar liefst 2514 en 24 verschillende soorten werden gespot! De monitoring heeft enkele opvallende Rode Lijstsoorten opgebracht met de gele luzernevlinder, kaasjeskruiddikkopje en keizersmantel. Kaasjeskruiddikkopje en gele luzerne zijn voordien nog nooit waargenomen in De Averegten.

De meest voorkomende vlinders zijn bruin zandoogje, klein koolwitje, citroenvlinder, kleine vuurvlinder en icarusblauwtje. Een heel opmerkelijke afwezige vlinder, die normaal veel voorkomt, is het oranje zandoogje. In De Averegten is maar één exemplaar waargenomen.

Hoe werkt vlindermonitoring?

Monitoring is niet gewoon vlinders tellen, er zijn duidelijke regels aan verbonden. Er wordt geteld van 1 april tot 1 oktober en dit enkel op dagen met een bepaalde minimumtemperatuur. De vrijwilligers lopen minstens éénmaal per week een bepaald traject af en noteren daarbij alle vlinders die in een denkbeeldige kooi van 5mx5mx5m langs vliegen.

De trajecten zijn verdeeld in transecten en zoekzones. Zo krijg je een gedetailleerd beeld van welke soort waar en wanneer vliegt. De resultaten worden doorgestuurd naar meetnetten. Na een aantal jaren worden daaruit conclusies getrokken en kan het beheer hierop worden afgestemd en bijgestuurd.