Een tevreden Simon De Smedt, adjunct-coördinator bij Bosgroep Antwerpen Noord, vertelt: “We deelden deze ochtend meer dan 10.000 plantjes uit om het bos in de bloemetjes te zetten. En dat mag je letterlijk nemen, want een bosrand bevat veel bloeiende struiken die bijen en vlinders aantrekken. Tegelijkertijd vormen ze ook een veilige thuis voor zangvogels, egels en vleermuizen. Er werd dit jaar opvallend veel brem besteld (meer dan 500 stuks). De soort is goed bestand tegen de droogte, mogelijk verklaart dat het succes. De meest bestelde soorten blijven dezelfde als vorige jaren: meidoorn, sleedoorn en hazelaar.”

Dit jaar konden ook inwoners van Essen en Wuustwezel aansluiten bij de actie. De bewoners van woonzones met bosrijk karakter in Wildert en De Bleken kunnen op die manier voldoen aan de voorwaarden voor bosherstel die bij hun regularisaties horen. Het woonbos krijgt zo een mooie ecologische meerwaarde.

Jan De Haes, gedeputeerde voor Milieu en Natuur, verklaart het belang van de actie: “Dat het niet goed gaat met onze biodiversiteit, daar zijn we ons intussen pijnlijk van bewust. Als provincie organiseren en ondersteunen we daarom verschillende initiatieven om onze biodiversiteit te behouden en te stimuleren. Samen met partners zoals de Bosgroepen en Regionale Landschappen organiseren we onder meer aanplantingsacties en samenaankopen voor plantgoed. Ook onze uitgebreide dienstverlening bij het soortenbeheer voor lokale besturen en de bijdrage aan de nationale campagne #samenvoorbiodiversiteit passen in dat kader.”

Wat zijn de Antwerpse Bosgroepen?

De bosrandactie is een initiatief van de Antwerpse Bosgroepen. Met de financiële steun van provincie Antwerpen ondersteunen en adviseren zij boseigenaars bij het duurzaam beheer van hun bos. Elke boseigenaar kan gratis en vrijblijvend aansluiten bij de Bosgroep. Hij of zij krijgt er advies en informatie bij het bosbeheer en hulp bij de administratie. Naast beheer vormen de Bosgroepen ook hét aanspreekpunt voor de aanplant van nieuwe bossen en bosuitbreiding.

Meer info op www.bosgroep.be