Zwarte Neet wordt visvriendelijke waterloop

Door Jan De Haes op 16 augustus 2022

Op 16 augustus starten de werken aan de nieuwe vispassage in de Zwarte Neet te Retie.

Om kwetsbare vissoorten meer kansen te geven, gaat de provincie Antwerpen een hoge visonvriendelijke stuw vervangen en de Zwarte Neet herinrichten tot een meer natuurlijke waterloop. Zo kan de beek ook beter overweg met extreme weersomstandigheden. De werken nemen ongeveer twee maanden in beslag. In die periode zal er aan de wandelbrug in wijk Hodonk een omleiding zijn voor fietsers en wandelaars.

De Zwarte Neet is een belangrijke waterloop voor Europees beschermde vissen zoals rivierdonderpad, beekprik en kleine modderkruiper. Ter hoogte van Hodonk bevindt zich een stuw in de waterloop die het de vissen onmogelijk maakt opwaarts te zwemmen. Maar ook stroomopwaarts bevinden zich goede plekjes om te schuilen, te paaien en voedsel te vinden.

Een bijkomend probleem is dat de Zwarte Neet daar veel te breed is. Daardoor daalt het waterpeil te veel in de zomer en valt de stroming grotendeels weg. Het gebrek aan water en zuurstof in de waterloop is nefast voor vissen. 

Weg met de stuw

Aannemer van Raak start op dinsdag 16 augustus met het verwijderen van de stuw. Het hoogteverschil wordt geleidelijk afgebouwd dankzij een nieuwe vispassage die loopt tot de monding van het Goorneetje en daar aansluit op de bestaande bodem. Om meer variatie in het beekprofiel te krijgen, legt de provincie de helling aan als een smal zomerbed dat meandert binnen een breder winterbed. Meer afwisseling in diepte en stroomsnelheid bevordert de leefomgeving van de vissen.

Gedeputeerde Jan de Haes vult aan: “Niet alleen vissen zullen gebaat zijn door onze ingrepen. We zorgen er ook voor dat we wateroverlast beperken. Op een hoger gelegen locatie aan de rivier komt er een kleine natuurlijke overloop naar het bos op linkeroever. Tijdens zware regenval dient dit bos met gracht als tijdelijke buffer. Een deel van het water infiltreert in de bodem, de rest loopt vertraagd terug naar de Zwarte Neet”.

Verkeersomleiding tijdens de werken

Ter hoogte van de parking aan Brand zal het werfverkeer even de baan opdraaien tot aan de toegang van de visvijver. De wandelaars en fietsers krijgen elk een omleidingsroute omdat het pad langs de Zwarte Neet niet toegankelijk zal zijn. Tijdens de werken in de directe omgeving van de wandelbrug over de Zwarte Neet is er een tijdelijke omleiding via de Leistraat en Hodonk.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is